Hvordan få studentene i tale?

Er det noe jeg som foreleser kan gjøre for å få i gang denne gjengen?

Skrevet av Nina

Å få studentene til å delta aktivt i timene er ikke alltid like enkelt, i hvert fall ikke når klassene er store. Studentene er usikre, pensum er nytt og det er få studenter de kjenner i auditoriet. De vet heller ikke om det er meningen at de skal være aktive,- ikke før foreleser oppfordrer til det. Som fersk foreleser vegret jeg meg for å åpne opp for en plenumsdiskusjon i store auditorier. Så mange de er. Vil en plenumsdiskusjon fungere? Klarer jeg å styre diskusjonen? Tenk om det kommer spørsmål fra studentene om noe jeg ikke kan svare på.  Les videre

Reklamer

10 bud for en god forelesningsøkt

Det er i møte med studenten vi ønsker å inspirere, motivere og levere god undervisning. Men det skal så lite til for å vippe oss av pinnen: – Det tekniske utstyret virker ikke, eller: Det er ikke mulig å få lyd ut av den stasjonære PC-en, eller: Mikrofonen skurrer, dessuten er det nesten aldri noen tusjer som skriver klart og tydelig, i det hele tatt. Derfor er det mange av oss som rent rituelt sjekker alt utstyr før hver undervisningsøkt. Jeg er en sånn. Dette er mitt ritual eller ”ti bud” som du gjerne må både le av og tenke ditt om, men det virker for meg.

Les videre