Tid til ettertanke

På slutten av et semester blir jeg alltid tankefull. I den korte perioden når jeg er ferdig med forelesningene og før eksamensbesvarelsene krever sitt. Har jeg egentlig gjort noe på en ny og bedre måte denne gangen? Blir det synlig i de håpefulles skriblerier? Skulle jeg gjort noe/mye annerledes? Sikkert. Alt kan alltid forbedres.

Les videre

Reklamer