Trenger studentene meg?

Jeg undrer meg litt over det, nemlig. Om studentene trenger meg i forelesningene. Er det noe poeng i å møtes hver uke? I tre måneder. For at jeg skal for-e-lese for dem? De fleste universitet og høyskoler kjører jo nettopp dette opplegget, hvor studentene møtes til forelesning og foreleseren gir en leksjon på ca. tre timer. Og så møtes de igjen neste uke. Og neste uke der igjen. Hvilken verdi har det for studentene? Kan de ikke heller sitte hjemme og lese pensumboken selv, finne noen andre medstudenter å diskutere sammen med, gjøre noen arbeidskrav, og så gå opp til eksamen i slutten av semesteret?  Tenk så mye tid de sparer på å slippe å stille opp i alle disse forelesningene som er satt på timeplanen. Og så mye mer fleksibelt det er å kunne lese og studere når en selv vil og ikke når det passer foreleseren! Så effektiv, a gitt! Og så trenger heller ikke jeg som foreleser å stille opp hver dag og lire ut av meg tørr teori som studentene like godt kunne lese om selv.

Les videre

Reklamer