Trenger studentene meg?

Jeg undrer meg litt over det, nemlig. Om studentene trenger meg i forelesningene. Er det noe poeng i å møtes hver uke? I tre måneder. For at jeg skal for-e-lese for dem? De fleste universitet og høyskoler kjører jo nettopp dette opplegget, hvor studentene møtes til forelesning og foreleseren gir en leksjon på ca. tre timer. Og så møtes de igjen neste uke. Og neste uke der igjen. Hvilken verdi har det for studentene? Kan de ikke heller sitte hjemme og lese pensumboken selv, finne noen andre medstudenter å diskutere sammen med, gjøre noen arbeidskrav, og så gå opp til eksamen i slutten av semesteret?  Tenk så mye tid de sparer på å slippe å stille opp i alle disse forelesningene som er satt på timeplanen. Og så mye mer fleksibelt det er å kunne lese og studere når en selv vil og ikke når det passer foreleseren! Så effektiv, a gitt! Og så trenger heller ikke jeg som foreleser å stille opp hver dag og lire ut av meg tørr teori som studentene like godt kunne lese om selv.

Les videre

Reklamer

Hvilken rolle inntar du som leder?

alice-in-wonderland-5-b1827Jeg står i auditoriet hver dag. Klassestørrelsen er ulik. Den minste klassen er på 16 studenter, den største er på 650. Jeg er klassens foreleser. Jeg er klassens leder. Målet mitt er å skape en god læringsarena gjennom å tilrettelegge, fasilitere og inspirere studentene. Da må jeg engasjere studentene og få dem til å bidra og involvere seg, slik at de tar ansvar for egen læring. Jeg må motivere dem til å gjøre maksimal innsats. Ikke bare i forelesning, men også mellom forelesningene.

Som leder har jeg mange roller å fylle. En kan sammenlikne disse rollene med de ulike karakterene som finnes i et hvert klassisk eventyr. For eksempel eventyret om “Espen Askeladd og de syv hjelperne” eller “Alice i eventyrland” for å nevne noen. De grunnleggende karakterene vil jeg beskrive som følger: Les videre

Kahoot skaper læring – og et enormt engasjement i auditoriet!

Det kan jeg skrive under på. For i dag har jeg erfart det!

Moro med Kahoot!

Moro med Kahoot!

Men la meg først forklare kort hva Kahoot egentlig er. Kahoot er et digitalt læringsverktøy som består av quizer eller spørreleker. Enkelt forklart fungerer det slik: Foreleser lager spørsmål i Kahoot fra pensum. Studentene logger seg inn på Kahoot.it, enten via sin smarttelefon, laptop eller nettbrett. Deretter kommer det flervalgsspørsmål opp på prosjektoren, og studentene må velge riktige svar innen en viss tid (10-60 sekunder pr. spørsmål). For hvert spørsmål de svarer riktig på, får de poeng, og de som er først ute med å svare, får tilleggs-poeng. Les videre